Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

11:04
8896 7988 500
Reposted frommru3 mru3 vianimamie nimamie
11:04
5285 b4bb 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianimamie nimamie
10:57
Reposted fromsilence89 silence89 vianimamie nimamie

December 19 2013

11:27
8844 2dd9 500
#serotonin over #selfharm 
bless them <3
Reposted byTattoo-WorldjointskurwysynpocheniewychamowaneeemotionalanorexicplugssdividetoxthatneverhappenedbaarecharlotteShtrigaarienaitsunomorbidLauriLolaNicTuPoMnienicdostraceniaKurkaWyluzujhouseofpaintararranuttwezsplynmistermagicsadworldeverylivingcreaturediesaloneatramentovvaimsickofthishitBrainylajlaimmuffmy-lifemiryoku

November 18 2013

19:21
5218 51b9 500

glassbonesxpaperskin:

onefitmodel:

THIS IS SO FUCKING IMPORTANT I WANT TO PUT IT ON A BILLBOARD

This is VERY important.

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viasmoczej smoczej
19:21
5218 51b9 500

glassbonesxpaperskin:

onefitmodel:

THIS IS SO FUCKING IMPORTANT I WANT TO PUT IT ON A BILLBOARD

This is VERY important.

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viasmoczej smoczej
19:20
2883 9d78
19:19
7112 ddcc
Reposted fromtudu tudu viagowiththeflow gowiththeflow
19:19
19:14
19:14
19:13
4742 bfbf 500

marjoleinhoekendijk:

marjoleinhoekendijk:

This picture is from the Elf Fantasy Fair.

I am laughing so hard at the Nazgul with a dog xD omfg

THEY’RE TAKING THE PUPPY TO ISENGARD!

Reposted fromeverythingicreate everythingicreate viazzuuoo zzuuoo
19:10
1830 4a8f

the-black-mrrogers:

insipidrainbow:

chadleymacguff:

*mortal combat voice* FINISH HIM

SHE USED THE FORCE OF HIM PULLING HER TO HELP PROPEL HERSELF ONTO HIM. THAT’S SOME TACTICAL THINKING DAMN. 

she beat his ass with flip flops on thats some serious skill

Reposted fromzzuuoo zzuuoo

November 13 2013

13:39
3832 b4b9
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacukrowa cukrowa
13:35
5044 f496

4gifs:

Personal trainer cat

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacats cats
13:34
6800 2a41
Reposted fromverdantforce verdantforce viazzuuoo zzuuoo

November 01 2013

15:03
2994 3af2
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viazzuuoo zzuuoo
14:58
nowe oblicze historii


"To zdjęcie z pokładu samolotu, przedstawiające realizację założeń operacji "Babylift", czyli masowej ewakuacji dzieci z Wietnamu Południowego do Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji czy Kanady. Od 3 do 26 kwietnia 1975 roku wywieziono ponad 3 tysiące wietnamskich niemowląt, następnie oddano je do adopcji do rodzin na całym świeci."


"To "żywa torpeda". Jej głównym przeznaczeniem było zniszczenie statków wroga, przy czym zakładano jednoczesną śmierć załogi.
Na zdjęciu: izraelski model 'żywej torpedy'."


"Podczas II wojny światowej żywność w Wielkiej Brytanii była racjonowana - na każdego dorosłego człowieka przypadało 250 gram cukru na tydzień. Z tego powodu w dużej mierze warzywa zajęły miejsce słodyczy.
Na zdjęciu: dzieciaki przyglądają się reklamie nowych smakołyków - "marchewek na patyku". Rok 1940."


wizyta u stomatologa


"Zdjęcie przedstawia Johnego Y. Smitha, który w 1930 roku w Nowym Jorku pokonał rekord podnoszenia ciężarów jednorącz. Hantle ważyły 102 kilogramy. "
Reposted frommayamar mayamar viazzuuoo zzuuoo

October 31 2013

15:57
7445 3130
Reposted fromlolxD lolxD viacukrowa cukrowa
15:56

cinyma:

Joel: I can’t see anything that I don’t like about you. 
Clementine: But you will! But you will. You know, you will think of things. And I’ll get bored with you and feel trapped because that’s what happens with me. 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004 (dir. Michel Gondry)

Reposted frompannakojot pannakojot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl